top of page

Perfect Professional English

THB 6,000

🌟 คอร์สฝึกสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งานและใช้ในการทำงาน
🌟 เรียนรู้คำศัพท์สวยๆ เพื่อการนำเสนอเรื่องราวอย่างเหนือชั้น
🌟 พร้อมฝึกฝนแบบฝึกหัดและสนทนา เพื่อพัฒนาทักษะการพูด
🌟 รวมถึงปรับทัศนคติที่ถูกต้องเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงาน

🌟 ดำเนินการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

🌟 หาจุดแข็งเพื่อนำเสนอต่อกรรมการให้เป็นผู้สมัครที่โดดเด่นที่สุด

🌟 ลดความประหม่า และสร้างความมั่นใจในการสัมภาษณ์งาน

👇ติดต่อสอบถาม👇
📱09-3210-5599
📝 LINE@: @asheep 
FB: asheepeducation
💎💎💎✨

bottom of page